menu

Co je elektrokolo

Pozor! Ne všechna elektrokola jsou legální

Za elektrokolo považujeme jakékoliv jízdní kolo, které je vybaveno elektromotorem, řídící jednotkou a baterií coby zdrojem energie. Pohonná jednotka plní roli jakéhosi pomocníka, který jezdci pomáhá při šlapání a stará se o jeho pohodlí. Obecně přitom platí, že dopomoc motoru může být aktivována pouze tehdy, pokud jezdec sám aktivně otáčí klikami, tedy šlape. Pohyb klik je snímán speciálním senzorem umístěným ve středovém složení.

Abychom elektrokolo mohli nazývat elektrokolem, jmenovitý výkon pohonné jednotky nesmí překročit 250 W a celkové napětí elektrického systému nesmí být vyšší než 48 V. Maximální rychlost elektrokola s asistencí motoru smí činit nanejvýše 25 km/h. Po dosažení této rychlosti se motor automaticky vypne a vy pokračujete dál jako na kterémkoliv jiném jízdním kole. Pokud Vám dojde baterie nebo máte elektromotor vypnutý, do cíle můžete pokračovat za využití vlastních sil bez jakéhokoliv dalšího odporu.

Elektromotor je možné uvést do pohybu také pomocí ovládacího tlačítka či akcelerátoru, avšak pouze do maximální povolené rychlosti 6 km/h. Tato funkce bývá označována jako asistent chůze a využijete ji při rozjezdu či při jakékoliv manipulaci s elektrokolem. Dosažení vyšší rychlosti není možné bez aktivního přičinění jezdce samotného.

Na každé elektrokolo, které svými vlastnostmi odpovídá evropské normě EN 15194-1, se z hlediska zákona o provozu na pozemních komunikacích pohlíží jako na běžné jízdní kolo. Pro jízdu takovém elektrokole nepotřebujete řidičské oprávnění, můžete se bez obav pohybovat po cyklostezkách a cyklotrasách a cyklistická přilba je povinná pouze do osmnácti let věku. Používání cyklistické přilby přesto důrazně doporučujeme všem uživatelům elektrokola bez rozdílu.

Zdaleka ne všechna elektrokola, na která v obchodech můžete narazit, jsou v souladu s platnou právní úpravou. Někteří výrobci nabízejí taková elektrokola, která svým vlastnostmi neodpovídají současné legislativě, a tudíž by se na ně mělo pohlížet jako na mopedy či malé motocykly. Nejčastěji se jedná o elektrokola s vyšším než zákonem povoleným výkonem, výjimkou však nejsou ani modely bez omezovače rychlosti nebo modely vybavené akceleračními páčkami, jež umožňují jízdu bez nutnosti šlapání. Taková elektrokola jsou v přímém rozporu se zákonem a v případě jejich používání na veřejných komunikacích včetně cyklostezek se vystavujete nebezpečí správního či dokonce trestního postihu (například v případě závažné nehody).